Sterowana regeneracja kości

Sterowana regeneracja kości

7 czerwca 2023

W Twojej jamie ustnej doszło do zaniku kości? Zależy Ci na wszczepieniu implantu, ale nie jest to na razie możliwe? A może Twoja proteza wymaga częstego korygowania? Na szczęście atrofia (zanik) kości, która powoduje te problemy, nie oznacza dziś końca świata. W takiej sytuacji wykonywana jest zwykle sterowana regeneracja kości. Pozwala ona skutecznie odbudować tkankę kostną, dzięki czemu można poradzić sobie z wieloma dolegliwościami w obrębie jamy ustnej.


 

Czym jest sterowana regeneracja kości?

Sterowana regeneracja kości to dość skomplikowany zabieg chirurgiczny, który najczęściej wykonuje się przed rozpoczęciem leczenia implantologicznego. Przeprowadza się ją wtedy, kiedy doszło do zaniku kości. Pozwala ona uzupełnić tkankę kostną na określonym obszarze, dzięki czemu możliwe są dalsze zabiegi. Dodajmy, że sterowana regeneracja kości przeciwdziała również takim konsekwencjom zaniku kości, jak:

  • wady zgryzu,
  • zmiany w budowie szczęki i żuchwy,
  • zmienione rysy twarzy,
  • problemy z narządem żucia.

Jak przebiega sterowana regeneracja kości? Na czym polega?

W ramach zabiegu najpierw odpreparowuje się płaty błony śluzowej oraz tkanki okostnej. Następnie obszary, w których występuje zbyt mała ilość tkanki kostnej, wypełnia się odpowiednimi materiałami. Później pokrywa się je specjalną błoną zaporową, co pozwala zabezpieczyć dane miejsce przed wrastaniem tkanek miękkich w trakcie procesu gojenia. Na końcu całość przykrywa się odpreparowanym płatem oraz aplikuje się opatrunek. Po upływie kilku miesięcy, w wyniku różnych procesów, zastosowany materiał integruje się z własną tkanką kostną pacjenta. Wówczas można zastosować implanty.

Jakie materiały wykorzystuje się w sterowanej regeneracji kości?

Można wyróżnić różne rodzaje materiałów, które stosuje się w ramach sterowanej regeneracji kości. Jednym z nich jest kość autogenna, którą pobiera się bezpośrednio od pacjenta, najczęściej z żuchwy. Czasem stosuje się również kości alogenne, które pozyskiwane są od innych osób. Występują one w dwóch postaciach: granulatu lub bloczku. W niektórych przypadkach wykorzystuje się także ksenografty, a więc kości pochodzenia zwierzęcego. Niekiedy stosuje się materiały alloplastyczne, czyli materiały kościozastępcze, które są w pełni syntetyczne.

Wskazania do sterowanej regeneracji kości

Najważniejszym wskazaniem do sterowanej regeneracji kości jest zanik tkanki kostnej szczęki lub żuchwy. Zazwyczaj do tego zjawiska dochodzi w wyniku utraty zębów. Ważne jest to, że nawet brak pojedynczego zęba sprawia, że kość zaczyna w pewnym momencie sukcesywnie zanikać. Jeżeli to się stanie, niemożliwe może być wszczepianie implantów. Te muszą bowiem zintegrować się z tkanką kostną, a kiedy jest jej zbyt mało, jest to niemożliwe.

Zanik kości jest problematyczny również dla pacjentów korzystających z ruchomych protez. Kiedy dochodzi do atrofii kości, modyfikuje się kształt podłoża pod protezą. To z kolei sprawia, że wymaga ona częstego korygowania, a w skrajnych sytuacjach – wykonywania jej od początku. Wówczas także zaleca się przeprowadzenie sterowanej regeneracji kości. Co więcej, zabieg wykonywany jest nierzadko w przypadku paradontozy oraz patologicznych kieszeni przyzębnych.

Co możesz teraz zrobić?

Jeżeli interesuje Cię opisany przez nas problem, zapraszamy do kliniki stomatologicznej A2 Clinic. U nas możesz dowiedzieć się więcej – chętnie odpowiemy na nurtujące Cię pytania. Na wizytę możesz się umówić, dzwoniąc pod numer +48 74 666 87 77 lub wypełniając formularz.